THÔNG TIN VỀ ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO,CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC TIỂU HỌC NĂM HỌC 2015 - 2016

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                     DẦU TIẾNG                                             Độclập – Tự do – Hạnh phúc
TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH TÂN                          
 
THÔNG TIN VỀ ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO,CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC TIỂU HỌC
                                             NĂM HỌC  2015 - 2016                                  BM08
 
STT Nội dung Tổng số Hình thức tuyển dụng Trình độ đào tạo  
 
 
Ghi chú
Tuyển dụng trước
NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116
(Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn)
Các hợp đồng khác (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68)  
 
TS
 
 
ThS
 
 
ĐH
 
 
 
 
TCCN
 
 
Dưới TCCN
  Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và
 nhân viên
28 25 03     10 09 06 03  
I Giáo viên   11       03 05 03    
  Trong đó số giáo viên chuyên biệt:                    
1 Tổng phụ trách   01         01      
2 Mĩ thuật   01       01        
3 Thể dục   01       01        
4 Âm nhạc   01       01        
5 Tiếng nước ngoài   01         01      
6 Tin học   01         01      
II Cán bộ quản lý                    
1 Hiệu trưởng   01       01        
2 Phó hiệu trưởng   02       02        
III Nhân viên                    
1 Nhân viên văn thư   01           01    
2 Nhân viên kế toán   01           01    
3 Thủ quĩ                    
4 Nhân viên y tế   01           01    
5 Nhân viên thư viện   01         01      
6 Nhân viên khác   01 03     01     03  
  ...                    
 
                                                                                  Thanh Tân, ngày  10 tháng 9 năm2015
                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG
                                                   
                           ( Đã ký)
 
 
                               Nguyễn Thị Kim Hà

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                     DẦU TIẾNG                                             Độclập – Tự do – Hạnh phúc
TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH TÂN                          
 
THÔNG TIN VỀ ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO,CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC TIỂU HỌC
                                             NĂM HỌC  2015 - 2016                                  BM08
 
STT Nội dung Tổng số Hình thức tuyển dụng Trình độ đào tạo  
 
 
Ghi chú
Tuyển dụng trước
NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116
(Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn)
Các hợp đồng khác (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68)  
 
TS
 
 
ThS
 
 
ĐH
 
 
 
 
TCCN
 
 
Dưới TCCN
  Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và
 nhân viên
30 25 05     10 09 06 05  
I Giáo viên   11       03 05 03    
  Trong đó số giáo viên chuyên biệt:                    
1 Tổng phụ trách   01         01      
2 Mĩ thuật   01       01        
3 Thể dục   01       01        
4 Âm nhạc   01       01        
5 Tiếng nước ngoài   01         01      
6 Tin học   01         01      
II Cán bộ quản lý                    
1 Hiệu trưởng   01       01        
2 Phó hiệu trưởng   02       02        
III Nhân viên                    
1 Nhân viên văn thư   01           01    
2 Nhân viên kế toán   01           01    
3 Thủ quĩ                    
4 Nhân viên y tế   01           01    
5 Nhân viên thư viện   01         01      
6 Nhân viên khác   01 03     01     05  
  ...                    
 
                                                                                  Thanh Tân, ngày      tháng   10 năm 2015
                                                                                      HIỆU TRƯỞNG
                                                   
                                                                                       ( Đã ký)
 
 
                                                                                    Nguyễn Thị Kim Hà 
 
 
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
 
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 3
 
  •   Hôm nay 26
  •   Tháng hiện tại 8,537
  •   Tổng lượt truy cập 188,115
 
Thăm dò ý kiến

Đánh giá yếu tố nào quan trọng nhất trong quá trình học tập ?