LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29

PHÒNG GDĐT DẦU TIẾNG               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH THANH TÂN                                 Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

      LỊCH LÀM VIỆC               TUẦN 29                       Từ ngày 25/5 đến 29/5/2020

 
Buổi Thứ/ngày Nội dung thực hiện Người thực hiện Địa điểm
Sáng Thứ hai
25/5/2020
Sáng 6 giờ bảo vệ kiểm tra nước rửa tay, hệ thống nước các bồn. 
6h15' đến 7h: Đón HS + Đo thân nhiệt + HD rửa tay.
SHDC trong từng lớp-  Dạy-học tuần 29 
Cập nhật HS vắng - Báo về PGD                        Kiểm tra vệ sinh các lớp; Kiểm tra nhà ăn.
HT đi học TCCT từ 25/5 đến ngày 29/5
Cuối buổi học GV vệ sinh lớp học  
Bảo vệ
CB.GV.NV

CB.GV.NV .HS
GVCN+ Trinh
P.HT+ Y tế
Cô Nguyệt 
GV.NV   
Tại trường


Tại TTCT huyện
Thứ ba
26/5/2020
Sáng 6 giờ bảo vệ kiểm tra nước rửa tay, hệ thống nước các bồn. 
6h15' đến 7h: Đón HS + Đo thân nhiệt + HD rửa tay. Dạy-học tuần 29
Cập nhật HS vắng - Báo về PGD                        Kiểm tra vệ sinh các lớp; Kiểm tra nhà ăn.  
Cuối buổi học GV vệ sinh lớp học    
Bảo vệ

CB.GV.NV
CB.GV.NV .HS
GVCN+ Trinh
BGH+Y tế   GV.NV 
Tại trường
Thứ tư
27/5/2020
Sáng 6 giờ bảo vệ kiểm tra nước rửa tay, hệ thống nước các bồn.
6h15' đến 7h: Đón HS + Đo thân nhiệt + HD rửa tay.
Dạy-học tuần 29
Cập nhật HS vắng - Báo về PGD
Kiểm tra vệ sinh các lớp; Kiểm tra nhà ăn.  
Cuối buổi học GV vệ sinh lớp học
Bảo vệ

CB.GV.NV
CB.GV.NV .HS
Trinh
BGH+Y tế   
GV.NV

 
 
Thứ năm
28/5/2020
Sáng 6 giờ bảo vệ kiểm tra nước rửa tay, hệ thống nước các bồn. 
6h15' đến 7h: Đón HS + Đo thân nhiệt + HD rửa tay.
Dạy-học tuần 29
Cập nhật HS vắng - Báo về PGD                        KT tập huấn trực tiếp triển khai phần mềm tính lương MISA                      
PHT tham gia đoàn kiểm tra chuyên ngành TH Minh Thạnh
Cuối buổi học GV vệ sinh lớp học
Bảo vệ

CB.GV.NV
CB.GV.NV .HS 
GVCN
Phúc
PHT
GV.NV 
Tại trườngHT PGD 
TH Minh Thạnh 
Chiều Thứ sáu
29/5/2020
Sáng 6 giờ bảo vệ kiểm tra nước rửa tay, hệ thống nước các bồn. 
6h15' đến 7h: Đón HS + Đo thân nhiệt + HD rửa tay.  Dạy-học tuần 29 
Cập nhật HS vắng - Báo về PGD 
Kiểm tra vệ sinh các lớp; Kiểm tra nhà ăn.          KT tập huấn trực tiếp triển khai phần mềm tính lương MISA 
Cuối buổi học GV vệ sinh lớp học
Bảo vệ

CB.GV.NV
CB.GV.NV .HS
GVCN
BGH+Y tế Phúc   
GV.NV


 
Tại trường
HT PGD
Thứ bảy
30/5/2020
8 HS tham gia giao lưu Văn hay – Chữ đẹp .      Họp HĐSP GV  - HS 
CB.GV.NV
TH Dầu Tiếng 
Tại trường
Thứ hai
25/5/2020

 
13h15' đến 14h: Đón HS + Đo thân nhiệt + HD rửa tay.                                                              Dạy-học buổi thứ hai tuần 29
Theo dõi sĩ số HS.
Kiểm tra vệ sinh các lớp;  
Cuối buổi học GV vệ sinh lớp học 
CB.GV.NV
GV.HS
GVCN
BGH
GV. 
Tại trường 
Thứ ba
26/5/2020
13h15' đến 14h: Đón HS + Đo thân nhiệt + HD rửa tay.                                                                  Dạy-học buổi thứ hai tuần 29
Theo dõi sĩ số HS.
Kiểm tra vệ sinh các lớp;  
Cuối buổi học GV vệ sinh lớp học
CB.GV.NV  
GV.HS
GVCN
BGH
GV.
Tại trường 
Thứ tư
27/5/2020
13h15' đến 14h: Đón HS + Đo thân nhiệt + HD rửa tay.                                                                Dạy-học buổi thứ hai tuần 29
Theo dõi sĩ số HS.
KT tập huấn trực tiếp triển khai phần mềm tính lương MISA 
Cuối buổi học GV vệ sinh lớp học
CB.GV.NV  
GV.HS
GVCN
BGH
GV.
Tại trường 
Thứ năm
28/5/2020
13h15' đến 14h: Đón HS + Đo thân nhiệt + HD rửa tay.                                                                Dạy-học buổi thứ hai tuần 29
Theo dõi sĩ số HS.
KT tập huấn trực tiếp triển khai phần mềm tính lương MISA 
Cuối buổi học GV vệ sinh lớp học   
CB.GV.NV  
GV.HS
GVCN
Phúc
BGH
GV.
Tại trường
HT PGD 
Thứ sáu
29/5/2020
13h15' đến 14h: Đón HS + Đo thân nhiệt + HD rửa tay.                                                                Dạy-học buổi thứ hai tuần 29
Theo dõi sĩ số HS.
Kiểm tra vệ sinh các lớp;  
Cuối buổi học GV vệ sinh lớp học  
CB.GV.NV  
GV.HS
GVCN
Phúc
BGH
GV.
Tại trường 
       Hiệu trưởng
     ( Đã ký)
      Nguyễn Thị Nguyệt
 
 
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
 
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 4
 
  •   Hôm nay 589
  •   Tháng hiện tại 9,343
  •   Tổng lượt truy cập 204,544
 
Thăm dò ý kiến

Đánh giá yếu tố nào quan trọng nhất trong quá trình học tập ?