Ban giám hiệu
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 NGUYỄN THỊ NGUYỆT

Email: nguyetntththanhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Hiệu trưởng
Đại học
NGUYỄN THỊ NGUYỆT
2 HOÀNG THỊ LAN ANH
Phó Hiệu trưởng
Đại học
HOÀNG THỊ LAN ANH
Tổ hành chánh
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 HỒ HỮU PHÚC

Email: phuchhththanhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Kế toán HỒ HỮU PHÚC
2 TRẦN NGỌC TRINH

Email: trinhtnththanhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Dữ liệu thông tin
Chữ thập đỏ
TRẦN NGỌC TRINH
3 ĐÀO VŨ THỊ TUYẾT MINH

Email: minhdvttththanhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
TPT. Đội ĐÀO VŨ THỊ TUYẾT MINH
4 NGUYỄN THANH QUANG
Bảo vệ NGUYỄN THANH QUANG
5 TRẦN VĂN RỒNG
Bảo vệ TRẦN VĂN RỒNG
6 TRƯƠNG THỊ MAI
Phục vụ TRƯƠNG THỊ MAI
7 NGUYỄN KIM PHƯỢNG
Phục vụ NGUYỄN KIM PHƯỢNG
Tổ chuyên môn
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
Khối 1-2-3
Email:Lanntththanhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
1 NGUYỄN THỊ LAN

Email: lanntththanhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên
Đại học
NGUYỄN THỊ LAN
2 TRẦN THỊ NGỌC ĐIỆP

Email: diepttnththanhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên
12+2
TRẦN THỊ NGỌC ĐIỆP
3 TÔ THỊ TỐ MỸ

Email: mytttththanhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên TÔ THỊ TỐ MỸ
4 ĐỖ THỊ KIỀU MI

Email: midtkththanhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên ĐỖ THỊ KIỀU MI
5 TRẦN THỊ GÁI

Email: gaittththanhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên
Tổ khối trưởng 1+2+3
TRẦN THỊ GÁI
6 NGUYỄN THÁI HOÀNG MỸ

Email: mynthththanhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
TVTB NGUYỄN THÁI HOÀNG MỸ
Khối 4-5- bộ môn
7 LÊ THỊ THÚY DIỄM

Email: diemlttththanhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên LÊ THỊ THÚY DIỄM
8 DƯƠNG THỊ HƯỜNG

Email: huongdtththanhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên DƯƠNG THỊ HƯỜNG
9 HUỲNH NGỌC BĂNG TÂM

Email: tamhnbththanhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên HUỲNH NGỌC BĂNG TÂM
10 ĐẶNG HỒNG LẬP

Email: lapdhththanhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên
Tổ trưởng tổ khối 4+5+BM
ĐẶNG HỒNG LẬP
11 NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG

Email: huongnttththanhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo vien dạy Tin học NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG
12 TRẦN THỊ MAI THẢO

Email: thaottmththanhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên dữ trữ TRẦN THỊ MAI THẢO
13 NGUYỄN THỊ NGỌC LINH

Email: linhntnththanhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên dạy Âm nhạc NGUYỄN THỊ NGỌC LINH
14 PHAN THỊ VÂN
Điện thoại:0393343615
Email: vanptththanhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên dạy tiếng anh PHAN THỊ VÂN
15 TRẦN QUỐC SỸ
Điện thoại:0986465117
Giáo viên dạy thể dục TRẦN QUỐC SỸ
BCH Công Đoàn
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 TRẦN THỊ GÁI
CTCĐ TRẦN THỊ GÁI
2 TÔ THỊ TỐ MỸ
Giáo viên TÔ THỊ TỐ MỸ
3 NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG
Giáo vien dạy Tin học NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG
Chi bộ Đảng
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 NGUYỄN THỊ NGUYỆT
Đảng viên NGUYỄN THỊ NGUYỆT
2 TRẦN THỊ GÁI
Đảng viên TRẦN THỊ GÁI
3 NGUYỄN THỊ LAN
Đảng viên NGUYỄN THỊ LAN
4 ĐẶNG HỒNG LẬP
Đảng viên ĐẶNG HỒNG LẬP
5 NGUYỄN THỊ NGỌC LINH
Đảng viên NGUYỄN THỊ NGỌC LINH
6 NGUYỄN THANH QUANG
Đảng viên NGUYỄN THANH QUANG
Đoàn thanh niên
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 NGUYỄN THANH QUANG
Đoàn viên NGUYỄN THANH QUANG
2 ĐẶNG HỒNG LẬP
Đoàn viên ĐẶNG HỒNG LẬP
3 NGUYỄN THỊ NGỌC LINH
Bí thư chi đoàn NGUYỄN THỊ NGỌC LINH
4 ĐÀO VŨ THỊ TUYẾT MINH
Phó bí thư chi đoàn ĐÀO VŨ THỊ TUYẾT MINH
5 TRẦN NGỌC TRINH
Đoàn viên TRẦN NGỌC TRINH
6 DƯƠNG THI MỸ LINH
Đoàn viên DƯƠNG THI MỸ LINH
7 DƯƠNG THỊ HƯỜNG
Đoàn viên DƯƠNG THỊ HƯỜNG
8 LÊ THỊ THÚY DIỄM
Đoàn viên LÊ THỊ THÚY DIỄM
9 TRẦN THỊ MAI THẢO
Đoàn viên TRẦN THỊ MAI THẢO
10 NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG
Đoàn viên NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG
11 ĐỖ THỊ KIỀU MI
Đoàn viên ĐỖ THỊ KIỀU MI
Chữ thập đỏ
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 TRẦN NGỌC TRINH
Chủ tich hội TRẦN NGỌC TRINH
2 DƯƠNG THI MỸ LINH
Phó chủ tich hội DƯƠNG THI MỸ LINH
3 NGUYỄN THỊ LAN
Hội viên NGUYỄN THỊ LAN
4 NGUYỄN THANH QUANG
Hộ viên NGUYỄN THANH QUANG
 
 
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
 
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 6
 
  •   Hôm nay 96
  •   Tháng hiện tại 22,763
  •   Tổng lượt truy cập 237,268
 
Thăm dò ý kiến

Đánh giá yếu tố nào quan trọng nhất trong quá trình học tập ?