HÔNG TIN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TIỂU HỌC THỰC TẾ NĂM HỌC  2015 - 2016

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                     DẦU TIẾNG                                                    Độclập – Tự do – Hạnh phúc
 TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH TÂN                          
                                                                          
THÔNG TIN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TIỂU HỌC THỰC TẾ
NĂM HỌC  2015 - 2016
                                                                                                                                                         BM06                   
                                                                                                                                          Đơn vị: học sinh
STT Nội dung   Tổng số Chia ra theo khối lớp
Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5
I Tổng số học sinh 289 72 53 54 50 60
II Số học sinh học 2 buổi/ngày
(tỷ lệ so với tổng số)
289 72 53 54 50 60
III Số học sinh chia theo :            
1 Năng lực              72 53 54 50 60
a Đạt
(tỷ lệ so với tổng số)
  70
(97,2%)
53
( 100%)
54
(100%)
50
( 100%)
57
(100%)
b  Chưa đạt
(tỷ lệ so với tổng số)
  02
(2,8%)
0 0       0 0
2 Phẩm Chất            
a   Đạt
(tỷ lệ so với tổng số)
  72
(100%)
53
( 100%)
54
(100%)
50
( 100%)
60
(100%)
b   Chưa đạt
  (tỷ lệ so với tổng số)
  0 0 0 0 0
IV Số học sinh chia theo học lực            
1 Tiếng Việt   72 53 54 50 60
a Hoàn thành
(tỷ lệ so với tổng số)
  70
(97,2%)
53
(100%)
54
(100%)
50
( 100%)
60
(100%)
b Chưa hoàn thành
(tỷ lệ so với tổng số)
  02
(2,8%)
0 0 0 0
2 Toán   72 53 54 50 60
a Hoàn thành
(tỷ lệ so với tổng số)
  70
(97,2%)
53
(100%)
54
(100%)
50
(100%)
60
(100%)
b Chưa hoàn thành
(tỷ lệ so với tổng số)
  02
(2,8%)
0 0  
(100%)
0
3 Khoa  học            
a Hoàn thành
(tỷ lệ so với tổng số)
        50
( 100%)
60
(100%)
b Chưa hoàn thành
(tỷ lệ so với tổng số)
        0 0
4 Lịch sử và Địa lí            
a Hoàn thành
(tỷ lệ so với tổng số)
        50
( 100%)
60
(100%)
b Chưa hoàn thành
(tỷ lệ so với tổng số)
        0 0
5 Tiếng Anh   72 53 54 50 60
a Hoàn thành
(tỷ lệ so với tổng số)
  72
(100%)
53
(100%)
54
(100%)
50
( 100%)
60
(100%)
b Chưa hoàn thành
(tỷ lệ so với tổng số)
  0 0 0 0 0
6 Tin học       54 50 60
a Hoàn thành
(tỷ lệ so với tổng số)
      54
(100%)
50
( 100%)
60
(100%)
b Chưa hoàn thành
(tỷ lệ so với tổng số)
      0 0 0
 
7 Đạo đức   72 53 54 50 60
a Hoàn thành
(tỷ lệ so với tổng số)
  72
(100%)
53
(100%)
54
(100%)
50
( 100%)
60
(100%)
b Chưa hoàn thành
(tỷ lệ so với tổng số)
  0 0 0 0 0
8 Tự nhiên và Xã hội   72 53 54    
a Hoàn thành
(tỷ lệ so với tổng số)
  72
(100%)
53
(100%)
54
(100%)
   
b Chưa hoàn thành
(tỷ lệ so với tổng số)
  0 0 0    
9 Âm nhạc   72 53 54 50 60
a Hoàn thành
(tỷ lệ so với tổng số)
  72
(100%)
53
(100%)
54
(100%)
50
( 100%)
60
(100%)
b Chưa hoàn thành
(tỷ lệ so với tổng số)
  0 0 0 0 0
10 Mĩ thuật   72 53 54 50 60
a Hoàn thành
(tỷ lệ so với tổng số)
  72
(100%)
53
(100%)
54
(100%)
50
( 100%)
60
(100%)
b Chưa hoàn thành
(tỷ lệ so với tổng số)
  0 0 0 0 0
11 Thủ công (Kỹ thuật)   72 53 54 50 60
a Hoàn thành
(tỷ lệ so với tổng số)
  72
(100%)
53
(100%)
54
(100%)
50
( 100%)
60
(100%)
b Chưa hoàn thành
(tỷ lệ so với tổng số)
  0 0 0 0 0
12 Thể dục   72 53 54 50 60
a Hoàn thành
(tỷ lệ so với tổng số)
  72
(100%)
53
(100%)
54
(100%)
50
( 100%)
60
(100%)
b Chưa hoàn thành
(tỷ lệ so với tổng số)
  0 0 0 0 0
V Tổng hợp kết quả cuối năm   72 53 54 50 60
1 Lên lớp thẳng
(tỷ lệ so với tổng số)
  69
(95,8%)
53
(100%)
54
(100%)
50
( 100%)
60
(100%)
 
 
Trong đó:
Học sinh được khen thưởng
(tỷ lệ so với tổng số)
  24
(34,8%)
24
(45,3%)
24
(44,4%)
24
(48%)
24
( 40%)
2 Lên lớp
(tỷ lệ so với tổng số)
  70
(97,2%)
53
(100%)
54
(100%)
50
( 100%)
60
(100%)
3 Kiểm tra lại
(tỷ lệ so với tổng số)
  3
(4,2%)
       
4 Lưu ban
(tỷ lệ so với tổng số)
  2
(2,8%)
       
5 Bỏ học
(tỷ lệ so với tổng số)
  0        
VI Số học sinh đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học
(tỷ lệ so với tổng số)
          60/60
( 100%)
                                                                                        
                                                                                              Thanh Tân,ngày 06  tháng 9 năm 2016
                                                                                                                              Hiệu trưởng         
                                                                                                                                  (Đã ký)        
         
                                                                                                                        Nguyễn Thị Kim Hà
 
 
 
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
 
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 3
 
  •   Hôm nay 71
  •   Tháng hiện tại 8,582
  •   Tổng lượt truy cập 188,160
 
Thăm dò ý kiến

Đánh giá yếu tố nào quan trọng nhất trong quá trình học tập ?