PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2013-2014

Thứ tư - 04/12/2013 15:40
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2013-2014

PHÒNG GD-ĐT DẦU TIẾNG               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH THANH TÂN                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                                                                       Thanh Tân , ngày  25   tháng 10 năm 2013

 

                 

                 PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC : 2013-2014

                  

     Căn cứ công văn số 30/PGDĐT-GDTH ngày 05 tháng 9 năm 2013 của  Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2013–2014 đối với cấp tiểu học;

          Căn cứ vào chủ đề năm học “Đổi mới thực chất ,hiệu quả nâng cao, chất lượng bền vững” với tinh thần “Chủ động, kiên quyết”, phát triển phương châm “Dạy thật- Học thật- Thi thật” thành phong trào “Dạy giỏi, học giỏi” ; thực hiện tốt khẩu hiệu hành động

“ Tận tâm, tận tụy,tận lực vì học sinh thân yêu”.

       Trường Tiểu học Thanh Tân năm học 2013 – 2014 với phương châm hành động “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Tạo môi trừơng “ Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn”

Duy trì sự ổn định, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, đoàn kết, hợp tác, làm việc sáng tạo, tiếp tục đưa nhà trường phát triển đi lên.      

                                               I - NHIỆM VỤ CHUNG

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đẩy mạnh cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Tập trung chỉ đạo việc quản lý, tổ chức dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng, tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học,tiếp tục thực hiện tích hợp dạy học các môn học, đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh theo Thông tư số 32/2009/TT-BGDĐT ngày 27/10/2009 của Bộ GDĐT ban hành Quy định đánh giá xếp loại học sinh Tiểu học và Công văn số 717/BGDĐT- GDTH ngày 11/02/2010 hướng dẫn thực hiện một số nội dung thông tư số 32/2009 TT-BGD ; Tăng cường giáo dục đạo đức, giáo dục kĩ năng sống; đổi mới phương pháp dạy học; tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số ; Tiếp tục dạy học ngoại ngữ theo đề án của Tỉnh. Duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi.Tổ chức dạy học 2 buổi vào Học kỳ II và Báo cáo mức chất lương tối thiểu. Triển khai và học tập quán triệt nhiệm vụ năm học của ngành.

Đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý chỉ đạo, bồi dưỡng giáo viên ; đề cao trách nhiệm, khuyến khích sự sáng tạo của giáo viên . Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý ; chú trọng chất lượng giáo dục tiểu học.

           

                                                  II - NHIỆM VỤ CỤ THỂ

          1. Tiếp tục thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

-  Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW  ngày 14/5/2011của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, củng cố kết quả cuộc vận động chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

 

- Thực hiện nội dung giáo dục “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong các môn học và hoạt động giáo dục ở tiểu học.

- Thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo, coi trọng việc rèn luyện phẩm chất, lối sống, lương tâm nghề nghiệp; tạo cơ hội, động viên, khuyến khích giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục học tập và sáng tạo; ngăn ngừa và đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện vi phạm pháp luật và đạo đức nhà giáo.

- Tiếp tục triển khai các biện pháp giảm tỉ lệ học sinh yếu, học sinh bỏ học, bàn giao chất lượng giáo dục, không để học sinh ngồi sai lớp; tổ chức nhiều hoạt động nhằm phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi .

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40/2008/CT-BGDĐT ngày 22/7/2008 và Kế hoạch số 307/KH-BGDĐT ngày 22/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động và triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, chú trọng các hoạt động:

- Giáo dục đạo đức, kĩ năng sống cho học sinh thông qua các môn học, hoạt động giáo dục và xây dựng quy tắc ứng xử văn hoá. Nhà trường chủ động phối hợp với gia đình và cộng đồng trong giáo dục đạo đức và kĩ năng sống cho học sinh.

- Đẩy mạnh phong trào xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp, đủ nhà vệ sinh sạch sẽ cho học sinh và giáo viên.

- Đưa các nội dung giáo dục văn hoá truyền thống vào nhà trường. Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí tích cực, các hoạt động văn hoá, thể thao,  trò chơi dân gian, dân ca, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, ngoại khoá phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường và địa phương. Hướng dẫn để học sinh chủ động tổ chức, điều khiển các hoạt động tập thể và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

- Tổ chức “Tuần làm quen” đầu năm học mới đối với lớp 1 nhằm giúp học sinh thích nghi với môi trường học tập mới và cảm thấy vui thích khi được đi học.

- Tổ chức lễ ra trường trang trọng, tạo dấu ấn sâu sắc cho học sinh hoàn thành chương trình tiểu học trước khi ra trường .

         2. Thực hiện chương trình giáo dục

   Thực hiện công văn số 1014/SGDĐT-GDTH  ngày 02 tháng 7 năm 2013 của Sở  Giáo dục và Đào tạo Bình Dương về việc Hướng dẫn thực hiện kế hoạch thời gian năm học 2012-2014 cấp Tiểu học.

- Thời lượng thực học ít nhất là 35 tuần..

- Ngày tựu trường 12/8/2013, ngày chính thức đi vào tuần thứ nhất của chương trình 19/8/2013, khai giảng vào ngày 05/9/2013. Tổng kết năm học 23/5/2014. Trong năm học những ngày nghỉ lễ trùng vào ngày học thì tổ chức học bù vào ngày thứ bảy cho đủ thời gian năm học.

Trong hè nhà trường  tổ chức ôn tập cho học sinh yếu lớp 1, 2, 3, 4 và hướng dẫn ôn tập, kiểm tra lần 2, xét hoàn thành chương trình tiểu học cho học sinh lớp 5 chưa được xét hoàn thành chương trình tiểu học lần 1, lần 2 (sau lần 1 một tuần lễ) chậm nhất là ngày 30/6/2014.     

       -  Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông theo Quyết định 16/2006/QĐ – BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; tài liệu Hướng dẫn thực hiện Chuẩn kiến thức, kĩ năng các môn học ở tiểu học;thực hiện điều chỉnh nội dung giáo dục một cách linh hoạt, đảm bảo tính vừa sức, phù hợp với đối tượng học sinh và thực tiễn giáo dục địa phương.

Tiếp tục tích hợp các nội dung giáo dục bảo vệ môi trường; sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả;kỹ năng sống, an toàn giao thông, ứng phó với biến đôi khí hậu, phòng chống tai nạn thương tích…vào các môn học đảm bảo tính hợp lí, hiệu quả, không gây áp lực học tập đối với học sinh và giáo viên.

    - Đầu năm học khảo sát chất lượng lớp 2 đến lớp 5. Thực hiện bàn giao lớp dưới lên lớp trên. Thực hiện dạy học Tiếng Anh cho học sinh lớp 1 từ tuần thứ 14 của năm học.

   3.  Thư viện -Thiết bị dạy học :

          Nhà trường tổ chức kiểm tra, sử dụng thiết bị hiệu quả đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học.

          Tiếp tục đẩy mạnh phong trào tự làm đồ dùng dạy học , làm mới, cải tiến, sửa chữa đồ dùng dạy học;       Đẩy mạnh phong trào khai thác, sử dụng, bảo quản thiết bị dạy học một cách hiệu quả. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc sử dụng thiết bị dạy học; bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của viên chức phụ trách thiết bị dạy học.

Cuối tháng GV thư viện báo cáo sử dụng và bảo quản thiết bị dạy học.

Dự thi Thư viện giỏi .

     4. Đổi mới công tác chỉ đạo dạy học :

            4.1 Dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình và đổi mới phương pháp dạy học.

             Thực hiện dạy học phù hợp với đối tượng học sinh trên cơ sở bảo đảm chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình; đẩy mạnh việc chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.

 4.2 Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh.

Thực hiện Thông tư số 32/2009/TT-BGDĐT ngày 27/10/2009 của Bộ GDĐT

ban hành Quy định đánh giá xếp loại học sinh tiểu học và Công văn số 717/ BGDĐT-GDTH ngày 11/02/2010 hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Thông tư số  32/2009/TT-BGDĐT.

 4.3  Thực hiện bàn giao chất lượng học tập của học sinh lớp dưới lên lớp trên.

           4.4 Tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp nhằm giảm tỷ lệ học sinh yếu, khắc

     phục tình trạng học sinh bỏ học.

    Tổ chức phụ đạo cho học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi .

            4.5  Hỗ trợ sách vở, đồ dùng học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

  5 . Tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục.

        Tăng cường công tác quản lý chất lượng giáo dục, tiếp tục thực hiện phương châm “kỷ cương nghiêm, chất lượng thực, hiệu quả cao”. Đổi mới công tác thi đua khen thưởng; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành quản lý giáo dục; Tăng cường công tác phổ biến giáo dục Pháp luật cho cán bộ công chức và học sinh.

 

   6. Thực hiện đổi mới quản lý tài chính:

     Tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm; Tiếp tục thực hiện ba công khai và bốn kiểm tra trong nhà trường. Thực hiện nghiêm túc các quy định của luật phòng chống tham những, luật thực hành tiết kiệm và chống lãng phí.

    7. Chăm lo đầu tư cho phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục:

Tăng cường năng lực và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên; Chuẩn hóa trong công tác bồi dưỡng; Triển khai thực hiện chuẩn nghề nghiệp giáo viên và cán bộ quản lý theo quy định của Bộ GD&ĐT. Tập trung xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nhằm đảm bảo đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, chuẩn về nghề nghiệp. Tiếp tục đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng,  gắn công tác đào tạo, bồi dưỡng với việc đổi mới dạy học và đổi mới công tác quản lý.

   8. Về cuộc vận động Xã hội hóa giáo dục :

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong phụ huynh, nhân dân, thu hút mọi nguồn lực cho sự nghiệp giáo dục, tích cực hỗ trợ vật chất, tinh thần chăm lo giáo dục, tạo điều kiện tốt nhất cho con em rèn luyện học tập.

Tiếp tục tham mưu với địa phương củng cố Hội đồng giáo dục cùng với các ban ngành, đoàn thể, các lực lượng xã hội, Ban ĐD CMHS để chăm lo công tác giáo dục.

     9. Tiếp tục giữ vững kỷ cương nề nếp trong đơn vị :

 Thực hiện tốt quy chế dân chủ, làm tốt các cuộc vận động xây dựng nhà tình thương, nhà tình nghĩa, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo, từ thiện, xây dựng đơn vị vững mạnh.

          Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức học sinh, thực hiện nghiêm túc chỉ thị 23/CT/TW của Ban Bí thư về việc đẩy mạnh nghiên cứu tuyên truyền giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh.

     10. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý  giáo dục.

     Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 40/CT-TW của BBT trung ương Đảng và QĐ số 09/2005/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, CBQL giáo dục.Đảm bảo các chế độ chính sách cho CBVC trong ngành theo quy định của Nhà nước. Nâng cao tính tích cực chủ động của CBQL và GV trong giảng dạy và hoạt động giáo dục.

- Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi theo Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/07/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên.

- Thực hiện đánh giá giáo viên theo Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học ban hành theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 4/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Thực hiện bồi dưỡng thường xuyên theo kế hoạch.

 

11. Tổ chức các hội thi  cấp trường:

    - Giáo viên dạy giỏi.

    -  Tổ chức hội thi trò chơi dân gian , thể dục thể thao.

   -  Tổ chức thi VSCĐ  " giải sao khuê "cấp trường .

   -  Thi Toán giải Lương Thế Vinh, Toán tuổi thơ.

   -  Thi “ giải  Toán qua Internet”; Tiếng Anh qua Internet . ; Thi nghi thức Đội….

          12 . Các hoạt động khác:

      * Công tác Đoàn thanh niên:

- Đoàn viên GV làm nồng cốt xây dựng Đội vững mạnh, hoạt động có chất lượng. BCH chi đoàn trường đảm bảo chỉ đạo Đội hoạt động đạt hiệu quả tích cực.

       * Công tác Đội :

 - Đảm bảo thực hiện đúng sự chỉ đạo của Huyện Đoàn và Hội Đồng Đội xã và huyện, đảm bảo chỉ tiêu kết nạp Đội, phấn đấu 100 % HS trong độ tuổi thiếu niên được kết nạp Đội. Đảm bảo thông tin hai chiều, xây dựng nhiều hình thức học tập để nâng cao chất lượng học tập trong học sinh.

-        Phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ. Xây dựng 90 % trở lên đạt chi đội vững mạnh xuất sắc, đẩy mạnh hoạt động của Liên đội, cuối năm giữ vững Liên đội vững mạnh .

-        Tiếp tục triển khai các hoạt động có tính giáo dục an toàn giao thông, về giáo dục quyền và bổn phận trẻ em, chăm sóc sức khỏe cho HS , kết hợp cùng trạm y tế xã khám sức khỏe định kỳ cho học sinh ( có sổ khám sức khỏe ) 1 lần/ năm.

                                          III. CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN:

1. Kế hoạch phát triển giáo dục:

- Vận động 100% số trẻ 6 tuổi vào lớp 1.  Duy trì tỷ lệ chuyên cần phấn đấu cuối năm giảm tỷ lệ bỏ học không quá 01 %.

- Đảm bảo kế hoạch về số lớp là 10 lớp và số học sinh là 272 em.

  2. Phổ cập giáo dục :

- Đảm bảo số trẻ 6 - 14 tuổi đã và đang học Tiểu học là 100%. Tỉ lệ học đúng độ tuổi trên 90% trở lên.

  3 . Chỉ tiêu phấn đấu:

* Đối với học sinh :

            - Hạnh kiểm:  THĐĐ đạt 100%

            -  Học lực : Giỏi  đạt 30%  ;   Khá đạt  45% ; TB  đạt : 23% ; Yếu : 2%

            - Học sinh hoàn thành chương trình  bậc tiểu học: 99 % trở lên.

            - Tỉ lệ học sinh lên lớp đạt từ  96 % trở lên.

   * Hiệu quả đào tạo phấn đấu đạt 80% - 90%.  

   *  Tham gia các hội thi :

          - Thi trò chơi dân gian cấp huyện , đạt 3 giải.

          - Giáo viên dạy giỏi cấp huyện : 01

          - Vở sạch chữ đẹp, Giải thưởng “Sao khuê”  cấp huyện,   đạt 4 HS.

          - Tiếng Anh và Toán trên mạng Internet cấp huyện  đạt : 2 HS

          - Thi Toán giải Lương Thế Vinh, Toán tuổi thơ  cấp huyện ,đạt : 1HS

          - Hội thi thể dục thể thao cấp huyện , đạt 3 giải  

          - Hội thi “ Sao nhi đồng chăn ngoan”; Phụ trách sao giỏi cấp huyện , đạt 2 giải   

  * Đối với giáo viên

                -  Phong trào viết Sáng kiến kinh nghiệm: phấn đấu 60% Giáo viên tham gia viết và áp dụng SKKN, phấn đấu có 6 đề tài xếp loại B, C ở cấp trường và cấp Huyện.

-  Chuyên đề: Thực hiện tốt các chuyên đề do Phòng GD & ĐT chỉ đạo, Nhà trường phấn đấu tổ chức mỗi tổ ít nhất 2 chuyên đề cấp tổ tập trung vào công tác soạn, giảng, đổi mới phương pháp dạy học và tổ chức hoạt động NGLL

-  Tự làm đồ dùng dạy học: Mỗi Khối làm 01 ĐDDH có chất lượng để tham gia Hội thi do trường tổ chức vào tháng 1/2013; chọn dự thi cấp huyện. Đối với Giáo viên tự làm  01 đồ dùng dạy học có chất lượng, có tổ chức chấm điểm và xếp loại thi đua.

-  Hội giảng cấp trường, huyện: Tổ chức tốt hội giảng cấp trường với 100% Giáo viên tham gia, phấn đấu 90% số tiết xếp loại Khá và loại Tốt.

Thao giảng:  06 tiết trở lên/năm . Dự giờ: 18 tiết trở lên/năm/ GV

-  Hoạt động chủ điểm: Tổ chức tốt các hoạt động theo chủ điểm, có phát động thi đua và nhận xét, đánh giá. 

       

                 * GVDG các cấp:

+ Cấp cơ sở:  8 GV trở lên .

+ Cấp huyện : 02 GV

Danh hiệu cá nhân:

+ Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở :  06              

+ Lao động tiên tiến:               17               

ö Danh hiệu Tập thể:

          a/ Đơn vị: 

               Tập thể Lao động tiên tiến xuất sắc(UBND Huyện tặng giấy  khen)

          b/ Tập thể Tổ Lao động Tiên tiến:

 

                   + Tổ khối 1+2 +3     ( UBND huyện tặng giấy khen)

 

                   + Tổ khối 4 + 5+BM       ( UBND huyện tặng giấy khen )

 

                  +  Tổ Văn phòng            ( UBND huyện tặng giấy khen)

          

       c/ Danh hiệu các đoàn thể:

                     + Chi bộ: Trong sạch vững mạnh.

                     + Công đoàn: Vững mạnh xuất sắc.

                     + Đoàn thanh niên: Vững mạnh

                     + Liên đội: Vững mạnh.

                     + Hội Chữ thập đỏ: xuất sắc.       

 

 

IV.CÁC BIỆN PHÁP CHỦ YẾU

 

- Xác định công tác quản lý trường học đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc đảm bảo cho sự vận hành theo đúng mục tiêu đã được xác định. Muốn vậy cần có các biện pháp nghiêm minh, thực hiện đúng luật giáo dục và điều lệ nhà trường.

-  Ban Giám hiệu quản lý CB - GV thông qua các tổ chuyên môn, Quản lý bằng cơ chế, đưa tin học vào việc quản lý, thống kê phổ cập, tiếp tục bổ sung sửa đổi quy chế nội bộ cho phù hợp.

- Thực hiện tốt quy chế dân chủ. Khơi dậy trong đội ngũ ý nguyện, tâm tư, băn khoăn, trăn trở, lắng nghe bàn bạc các ý kiến đóng góp của cá nhân và tập thể để có biện pháp chỉ đạo thích hợp. Tranh thủ sự lãnh đạo của chi bộ Đảng và phát huy tốt vai trò của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường. Khai thác và sử dụng hợp lý đội ngũ giáo viên, lấy hiệu quả công việc làm thước đo đánh giá giáo viên.

-  Phối hợp sự chỉ đạo của ngành, văn bản mới để thực hiên việc đánh giá phân loại giáo viên chính xác đúng quy định. Tuyên dương khen thưởng kịp thời đối với giáo viên và học sinh, đặc biệt là gương người tốt việc tốt. Phát huy hơn nữa dân chủ trường học và xây dựng kỷ cương, tình thương, trách nhiệm.

  - Cán bộ, giáo viên, công nhân viên với các đoàn thể trong nhà trường cần quan tâm hơn nữa trong hoạt động giáo dục, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

 

       Trường Tiểu học Thanh Tân dựa vào những thuận lợi cơ bản quyết tâm khắc phục mọi khó khăn phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học  2013 – 2014.

                                                                                         

                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                             ( Đã ký )

 

 

 

                                                                                                Nguyễn Thị Kim Hà           

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Kim Hà

  Ý kiến bạn đọc

 
 
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
 
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 2
 
  •   Hôm nay 73
  •   Tháng hiện tại 8,584
  •   Tổng lượt truy cập 188,162
 
Thăm dò ý kiến

Đánh giá yếu tố nào quan trọng nhất trong quá trình học tập ?