KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015-2016

Thứ tư - 27/01/2016 16:36
 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH TÂN                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
       
       

 Số:      / KH-THTT                                                                        Thanh An, ngày       tháng   12  năm 2015 
 
KẾ HOẠCH
 THỰC HIỆN NHIỆM VỤ HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2015-2016
 
       Căn cứ vào công văn số 159/ PGDĐT-GDTH ngày 31 tháng 8 năm 2015 của phòng GD&ĐT huyện Dầu Tiếng về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 cấp Tiểu học;
    Căn cứ vào chủ đề năm học “Đổi mới thực chất ,hiệu quả nâng cao, chất lượng bền vững” với tinh thần “Chủ động, kiên quyết”, phát triển phương châm “Dạy thật- Học thật- Thi thật” thành phong trào “Dạy giỏi, học giỏi” ; thực hiện tốt khẩu hiệu hành động
“ Tận tâm, tận tụy,tận lực vì học sinh thân yêu”.
       Trường Tiểu học Thanh Tân năm học 2015 – 2016 với phương châm hành động “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Tạo môi trừơng “ Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn”
     Căn cứ vào tình hình thực tế  đơn vị đề ra kế hoạch Học kỳ II năm học 2015-2016 của đơn vị như sau:
 
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
1. Đội ngũ:    Tổng số CB-GV-CNV: 30 / 23 nữ
     Trong đó:
                     BGH: 3/2 nữ                  Chuyên trách: 6/ 5    ( TPT, KT, TB-TV, VT,YT  )
                    Dạy lớp: 15/ 14                     ( GVCN: 10 /10; GV BM: 5/4  )
                    Bảo vệ: 3
                    NVPV: 2 /2
                    Khác :1
Trình độ chuyên môn:
                      Đại học: 10/ 7            
                      CĐSP:     9/9
                    THSP:    3/ 3              
                   TCKT:   2 / 1
                   TC YT : 1/ 1
                    Khác:    5/ 2                         
                                                       Đảng viên:  9 / 7                                    Đoàn viên: 10 / 9
 
2. Thuận lợi:
        -Được sự chỉ đạo thường xuyên kịp thời của các cấp lãnh đạo, sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, ban ngành đòan thể và Ban đại diện CMHS.
        - 100% GV dạy lớp, CBQL đều được bồi dưỡng nội dung chương trình SGK mới, thích ứng với việc đổi mới PPDH.
       - Cơ sở vật chất tương đối tốt.
      - Tập thể đoàn kết thống nhất, không cục bộ bè phái.
 
 
 
3. Khó khăn:
    - Nhiều học sinh cha mẹ đi nơi khác làm ăn các em  ở nhà với người thân nên chưa được sự quan tâm nhiều về việc học của con em khi ở nhà .
 
II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ:
1. Tiếp tục thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
-  Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW  ngày 14/5/2011của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, củng cố kết quả cuộc vận động chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.
 
2. Thực hiện kế hoạch giáo dục và kế hoạch thời gian năm học:
2.1. Tiếp tụcthực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40/2008/CT-BGDĐT ngày 22/7/2008 và Kế hoạch số 307/KH-BGDĐT ngày 22/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động và triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, chú trọng các hoạt động:
- Giáo dục đạo đức, kĩ năng sống cho học sinh thông qua các môn học, hoạt động giáo dục và xây dựng quy tắc ứng xử văn hoá. Nhà trường chủ động phối hợp với gia đình và cộng đồng trong giáo dục đạo đức và kĩ năng sống cho học sinh.
- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp, đủ nhà vệ sinh sạch sẽ cho học sinh và giáo viên.
-Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí tích cực, các hoạt động văn hoá, thể thao,  trò chơi dân gian, dân ca, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, ngoại khoá phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường và địa phương.
- Tổ chức lễ ra trường trang trọng, tạo dấu ấn sâu sắc cho học sinh hoàn thành chương trình tiểu học trước khi ra trường .    
 
2.2. Thực hiện kế hoạch giáo dục:
     + Về nội dung: Giáo viên được chủ động bố trí thời gian và nội dung hợp lí đối với các hoạt động dạy học và giáo dục để thực hiện chương trình và sách quy định cho mỗi lớp; thực hành kiến thức đã học và tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động thực tế tại địa phương nhằm hỗ trợ cho việc học tập; học sinh được tự học có sự hướng dẫn của giáo viên để hoàn thành yêu cầu học tập hoặc bồi dưỡng học sinh năng khiếu; dạy học các môn học tự chọn; tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, câu lạc bộ, hoạt động ngoại khoá …
            Dạy học theo kế hoạch thực hiện quy định theo Quyết định 16 / 2006 / QĐ-BGDĐT ngày 05 / 05 / 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo .
Đối với các môn tự chọn, môn năng khiếu cần sử dụng giáo viên có năng lực chuyên môn để hướng dẫn học sinh.
            - Nội dung hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (4tiết / tháng) được thực hiện tích hợp vào các môn Âm nhạc, Mĩ thuật, Thủ công / Kĩ thuật theo hướng dạy học phù hợp thực tế địa phương và nhà trường (truyền thống văn hoá, nghề nghiệp địa phương; năng lực giáo viên và thiết bị dạy học của nhà trường).
 
2.3. Phát triển giáo dục:   - Thực hiện dạy học 2 buổi / ngày  từ lớp 1 đến lớp 5
Khối Tổng Số
lớp
Tổng Số HS Nữ Huy
động
Dân
 tộc
HS
khuyết
 tật
Ghi chú
1 2 74 34 1      
2 2 54 23        
3 2 55 26   1    
4 2 50 25        
5 2 60 32        
Cộng 10 293 140 1 1    
 
 
- Cố gắng duy trì sỉ số 100%, không để học sinh bỏ học giữa chừng.
- Có ít nhất 98,5% HS lên lớp thẳng, đảm bảo đạt chất lượng, nâng tỉ lệ học sinh Hoàn thành chương trình lớp học như chỉ tiêu Hội nghị CBVC đầu năm học.      
  
  * Biện pháp:
- Nhà trường phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương ban ngành đòan thể, ban đại diện cha mẹ học sinh cùng gia đình kịp thời vận động trẻ nghỉ bỏ học ra lớp và hỗ trợ trẻ có hòan cảnh khó khăn để tiếp tục học tập.
- Tăng cường bảo quản CSVC và trang thiết bị đảm bảo yêu cầu tối thiểu cho lớp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho HS học tập.
- Ban Giám Hiệu thường xuyên theo dõi kiểm tra việc thực hiện chương trình, nội dung sách giáo khoa, phương pháp giảng dạy và việc đánh giá xếp lọai học sinh theo TT 30 / 22014 / TT-BGDĐT ngày 28 / 8 / 2014 của Bộ GD&ĐT.
 
2.4 Kế hoạch thời gian học kỳ 2:
Phòng GD&ĐT Dầu Tiếng về việc hướng dẫn thực hiện kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 cấp Tiểu học.
- Thời lượng thực học 17 tuần. Khi kết thúc mỗi học kì phải đảm bảo đủ nội dung kiến thức đã được quy định trong chương trình.
     + Học kỳ II: ( từ 28 /12/2015 đến 27/5/2016 ), trong đó có 17 tuần thực học, thời gian còn lại dành cho kiểm tra định kỳ và các hoạt động khác; từ 09-11 / 05 / 2016 - kiểm tra cuối năm và Tổng kết dự kiến (ngày 23/5 - 27/ 5 / 2016 ).
            - Trong kế hoạch học kỳ ngoài thực hiện nội dung giảng dạy và hoạt động giáo dục trong chương trình các môn học, thời gian còn lại đơn vị chủ động sắp xếp kế hoạch dạy học để đảm bảo giáo dục toàn diện; tổ chức các hoạt động sinh hoạt tập thể; tổ chức các hoạt động ngoại khóa gắn liền với thực tế địa phương; nghỉ các ngày lễ .
- Thực hiện theo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 của phòng GD&ĐT huyện Dầu Tiếng.
- Tạo điều kiện để học sinh học tập, đối với học sinh yếu GV hướng dẫn bài tập cụ thể để học sinh học tốt ở buổi chiều và có biện pháp phụ đạo học yếu kịp thời.
       * Chỉ tiêu: có ít nhất 98,5 % HS lên lớp thẳng, đảm bảo đạt chất lượng, nâng tỉ lệ học sinh hoàn thành chương trình lớp học lên so với năm học trước.
       * Biện pháp:
- Tăng cường giữ gìn, bảo quản CSVC và trang thiết bị đảm bảo yêu cầu tối thiểu cho lớp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho HS học tập.
 
     3.  Thư viện -Thiết bị dạy học :
       Tiếp tục đẩy mạnh phong trào tự làm đồ dùng dạy học , làm mới, cải tiến, sửa chữa đồ dùng dạy học.Thi làm ĐDDH tháng 1/2016. Đẩy mạnh phong trào khai thác, sử dụng, bảo quản thiết bị dạy học một cách hiệu quả. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc sử dụng thiết bị dạy học; bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của viên chức phụ trách thiết bị dạy học.
   Cuối tháng GV thư viện báo cáo sử dụng và bảo quản thiết bị dạy học.
   Dự thi Thư viện giỏi huyện. ( dự kiến )
     4. Đổi mới công tác chỉ đạo dạy học :
    4.1 Dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình và đổi mới phương pháp dạy học.
           Thực hiện dạy học phù hợp với đối tượng học sinh trên cơ sở bảo đảm chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình; đẩy mạnh việc chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.
  4.2 Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh.
Thực hiện Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ GDĐT .
  4.3 Tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp nhằm giảm tỷ lệ học sinh yếu, khắc
     phục tình trạng học sinh bỏ học.
    Tổ chức phụ đạo cho học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi .
  4.4  Hỗ trợ sách vở, đồ dùng học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
  5 . Tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục.
        Tăng cường công tác quản lý chất lượng giáo dục, tiếp tục thực hiện phương châm “kỷ cương nghiêm, chất lượng thực, hiệu quả cao”. Đổi mới công tác thi đua khen thưởng; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành quản lý giáo dục; Tăng cường công tác phổ biến giáo dục Pháp luật cho cán bộ công chức và học sinh.
   6. Thực hiện đổi mới quản lý tài chính:
     Tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm; Tiếp tục thực hiện ba công khai và bốn kiểm tra trong nhà trường. Thực hiện nghiêm túc các quy định của luật phòng chống tham những, luật thực hành tiết kiệm và chống lãng phí.
   7. Về cuộc vận động Xã hội hóa giáo dục :
     Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong phụ huynh, nhân dân, thu hút mọi nguồn lực cho sự nghiệp giáo dục, tích cực hỗ trợ vật chất, tinh thần chăm lo giáo dục, tạo điều kiện tốt nhất cho con em rèn luyện học tập.
    Tiếp tục tham mưu với địa phương củng cố Hội đồng giáo dục cùng với các ban ngành, đoàn thể, các lực lượng xã hội, Ban ĐD CMHS để chăm lo công tác giáo dục.
     8. Tiếp tục giữ vững kỷ cương nề nếp trong đơn vị :
 Thực hiện tốt quy chế dân chủ, làm tốt các cuộc vận động xây dựng nhà tình thương, nhà tình nghĩa, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo, từ thiện, xây dựng đơn vị vững mạnh.
            Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức học sinh, thực hiện nghiêm túc chỉ thị 23/CT/TW của Ban Bí thư về việc đẩy mạnh nghiên cứu tuyên truyền giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh.      
     9. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý  giáo dục.
     Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 40/CT-TW của BBT trung ương Đảng và QĐ số 09/2005/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo. Nâng cao tính tích cực chủ động của CBQL và GV trong giảng dạy và hoạt động giáo dục.
- Thực hiện đánh giá giáo viên theo Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học ban hành theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 4/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Thực hiện bồi dưỡng thường xuyên theo kế hoạch.
 - Tiếp tục thực hiện thanh tra toàn diện giáo viên theo lịch.
 
 
10. Tổ chức và tham gia các hội thi cho học sinh:
    - Thể dục thể thao.Thi HKPĐ vòng huyện .
   -  Tổ chức thi VSCĐ  " giải sao khuê "cấp trường ; cấp huyện ( 5-6 học sinh )
   -  Thi  Đố vui để học cụm . (  2 học sinh )
   -  Thi “ giải  Toán qua Internet”; Tiếng Anh qua In ternet . ; Thi nghi thức Độị .. vòng trường
     và  vòng huyện.
  11 . Các hoạt động khác:
      * Công tác Đoàn thanh niên:
- Đoàn viên GV làm nồng cốt xây dựng Đội vững mạnh, hoạt động có chất lượng. BCH chi đoàn trường đảm bảo chỉ đạo Đội hoạt động đạt hiệu quả tích cực theo kế hoạch của trường và của xã Thanh An.
       * Công tác Đội :
 - Đảm bảo thực hiện đúng sự chỉ đạo của Huyện Đoàn và Hội Đồng Đội xã và huyện, đảm bảo chỉ tiêu kết nạp Đội, phấn đấu 100 % HS trong độ tuổi thiếu niên được kết nạp Đội.
- Đảm bảo thông tin hai chiều, xây dựng nhiều hình thức học tập để nâng cao chất lượng học tập trong học sinh.
-Phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ. Xây dựng 90 % trở lên đạt chi đội vững mạnh xuất sắc, đẩy mạnh hoạt động của Liên đội, cuối năm giữ vững Liên đội vững mạnh .
   - Tiếp tục triển khai các hoạt động có tính giáo dục an toàn giao thông,
        * Công tác Y tế + Chữ thập đỏ:
về giáo dục quyền và bổn phận trẻ em, chăm sóc sức khỏe cho HS , kết hợp cùng trạm y tế xã khám sức khỏe định kỳ cho học sinh ( có sổ khám sức khỏe ).Chữ Thập đỏ trường hoàn thành hồ sơ xếp loại cuối năm học.
                                         
                                           III. CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN:
 
1. Kế hoạch phát triển giáo dục:
- Vận động 100% số trẻ 6 tuổi vào lớp 1.  Duy trì tỷ lệ chuyên cần phấn đấu cuối năm giảm tỷ lệ bỏ học không quá 01 %.
- Đảm bảo kế hoạch về số lớp là 10 lớp và số học sinh là 293 em.
  2. Chỉ tiêu phấn đấu:
* Đối với học sinh :
           - Các năng lực :  đạt 100%      ; - Các phẩm chất : đạt 100%
            - Kiến thức kỹ năng:
                 +  Hoàn thành chương trình lớp học: đạt 98,5%
                 +  Chưa hoàn thành chương trình lớp học: 1,5%
            - Học sinh hoàn thành chương trình  bậc tiểu học: 99 % trở lên.          
   *   Hiệu quả đào tạo đạt 93% trở lên.  
          *  Tham gia các hội thi :
            - Thi trò chơi dân gian cấp huyện , đạt 3 giải;
            - Vở sạch chữ đẹp, Giải thưởng “Sao khuê”  cấp huyện,   đạt 4 HS;
            - Tiếng Anh và Toán trên mạng Internet cấp huyện  đạt : 5 HS;
            - Thi Toán tuổi thơ  cấp huyện ,đạt : 1HS;  Đố vui để học : 1
            - Hội thi thể dục thể thao cấp huyện , đạt 3 giải;  
            - Hội thi “ Sao nhi đồng chăn ngoan”; Phụ trách sao giỏi cấp huyện , đạt 3 giải;
            - Hội thi học sinh tiểu học giỏi Tin học : đạt 2 giải; 
            - Nét cọ tuổi thơ : 3 giải.
           
  * Đối với giáo viên
                -  Phong trào viết Sáng kiến kinh nghiệm: phấn đấu 60% Giáo viên tham gia viết và áp dụng SKKN, phấn đấu có 6 đề tài xếp loại B, C ở cấp trường và cấp Huyện.
-  Chuyên đề: Thực hiện tốt các chuyên đề do Phòng GD & ĐT chỉ đạo, Nhà trường phấn đấu tổ chức mỗi tổ ít nhất 2 chuyên đề cấp tổ tập trung vào công tác soạn, giảng, đổi mới phương pháp dạy học và tổ chức hoạt động NGLL
-  Tự làm đồ dùng dạy học: Mỗi Khối làm 01 ĐDDH có chất lượng để tham gia Hội thi do trường tổ chức vào tháng 1/2016. Đối với Giáo viên tự làm  01 đồ dùng dạy học có chất lượng, có tổ chức chấm điểm và xếp loại thi đua.
-  Hội giảng cấp trường với 100% Giáo viên tham gia, phấn đấu 90% số tiết xếp loại Khá , Tốt.
Thao giảng:  04 tiết trở lên/năm . Dự giờ: 18 tiết trở lên/năm/ GV
-  Hoạt động chủ điểm: Tổ chức tốt các hoạt động theo chủ điểm, có phát động thi đua và nhận xét, đánh giá. 
       
                 * GVDG các cấp:
+ Cấp cơ sở:  8 GV trở lên .
Danh hiệu cá nhân:
      + Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh :                     01   
       + Chiến sĩ thi đua cấpcơ sở :  05                    
       + Lao động tiên tiến:             20                                  
ö Danh hiệu Tập thể:
               a/ Đơn vị: 
               Tập thể Lao động tiên tiến  ( SGD tặng giấy  khen)
            b/ Tập thể Tổ Lao động Tiên tiến:
                   + Tổ khối 1+2 +3                     ( UBND huyện tặng giấy khen)
                   + Tổ khối 4 + 5+BM        ( UBND huyện tặng giấy khen )
                   +  Tổ Văn phòng               ( UBND huyện tặng giấy khen)
              c/ Danh hiệu các đoàn thể:
                     + Chi bộ: Trong sạch vững mạnh.
                     + Công đoàn: Vững mạnh xuất sắc.
                     + Đoàn thanh niên: Vững mạnh
                     + Liên đội: Vững mạnh.
                     + Hội Chữ thập đỏ: xuất sắc.    
 
 
 
 
IV.CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
 
 
-  Ban Giám hiệu quản lý CB - GV thông qua các tổ chuyên môn, Quản lý bằng cơ chế, đưa tin học vào việc quản lý, thống kê phổ cập, tiếp tục bổ sung sửa đổi quy chế nội bộ cho phù hợp.
- Thực hiện tốt quy chế dân chủ. Luôn lắng nghe bàn bạc các ý kiến đóng góp của cá nhân và tập thể để có biện pháp chỉ đạo thích hợp. Tham mưu sự lãnh đạo của chi bộ Đảng và phát huy tốt vai trò của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường. Phân công phân nhiệm cán bộ ,giáo viên phù hợp với chuyên môn, năng lực, lấy hiệu quả công việc làm thước đo đánh giá giáo viên.
- Cán bộ, giáo viên, công nhân viên với các đoàn thể trong nhà trường cần quan tâm hơn nữa trong hoạt động giáo dục, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
       Trường Tiểu học Thanh Tân dựa vào những thuận lợi cơ bản quyết tâm khắc phục mọi khó khăn phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học  2015 – 2016.
                                                                                                              
 
 
                                                                                                              
 Nơi nhận:                                                                                                                   HIỆU TRƯỞNG
- PGD-ĐT ( để b/c );
- Đoàn thể, chuyên môn ( thực hiện );                                                                          ( Đã ký)
- Lưu VT.
                                                                                                           
                                                                                                                                   Nguyễn Thị Kim Hà           
                                                                                         

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
 
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
 
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 2
 
  •   Hôm nay 68
  •   Tháng hiện tại 8,579
  •   Tổng lượt truy cập 188,157
 
Thăm dò ý kiến

Đánh giá yếu tố nào quan trọng nhất trong quá trình học tập ?