LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 03

PHÒNG GDĐT DẦU TIẾNG             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH THANH TÂN                            Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

LỊCH LÀM VIỆC                TUẦN 03                  Từ ngày 02/9/2019 đến 07/9/2019

 
Buổi Thứ/ngày Nội dung thực hiện Người thực hiện Địa điểm
Sáng Thứ hai
02/9/2019
Nghỉ lễ 2/9 - trực trường CBGVNV  
Thứ ba
03/9/2019
Kiểm tra nắm sỉ số học sinh các lớp sau nghỉ lễ   BGH Tại trường
Thứ tư
04/9/2019
7h30' tập huấn Công đoàn    Cô Gái Tại TTGDTX
Thứ năm
05/9/2019
7H30' Tổ chức Lễ Khai giảng  CB.GV.NV  .HS    Tại trường
Thứ sáu
06/9/2019
Duyệt KHBD của TKT và lịch báo giảng PHT     Tại trường
Thứ bảy
07/9/2019
Họp chuyên môn Họp chuyên môn  
Chiều Thứ hai
02/9/2019
Nghỉ lễ 2/9 - trực trường CB.GV.NV  .HS   
Thứ ba
03/9/2019
13h 30' Họp giao ban Bí thư Đoàn
 
Cô Linh NVH xã T .An
Thứ tư
04/9/2019
Kiểm tra đột xuất vệ sinh các lớp
 
BGH- Y tế- TPTĐ Tại trường
Thứ năm
05/9/2019
Nghỉ lễ (5/9)
 
CB.GV.NV  .HS  
Thứ sáu
06/9/2019
14h Kiểm tra khảo sát đầu năm  
Kế toán đi kho bạc chuyển lương 
CB.GV.NV  .HS 
Phúc  
Tại trường  Kho bạc 
Thứ bảy
07/9/2019
     
Hiệu trưởng
( Đã ký)
Nguyễn Thị Nguyệt
 
 
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
 
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 4
 
  •   Hôm nay 52
  •   Tháng hiện tại 8,315
  •   Tổng lượt truy cập 187,893
 
Thăm dò ý kiến

Đánh giá yếu tố nào quan trọng nhất trong quá trình học tập ?